S G K PROJE PERSONELİ SÖZLÜ SEÇME SINAVINA DAVET

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

PROJE PERSONELİ SÖZLÜ SEÇME SINAVINA DAVET

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” destek ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı belirli süreli iş sözleşmesi ile “İletişim Uzmanı” personeli istihdam edileceğine ilişkin ilan 04/08/2021 tarihinde yayımlanmış olup, gelen başvurular sınav ilan metninde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Bu ilan metni, ön değerlendirme aşamasından yeterli puanı alarak, bir sonraki aşamaya kalmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınava davet niteliği taşımaktadır. Puan sıralamasında son sırada bulunan adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava davet edilmiştir. Adaylara bu ilan dışında yazılı veya sözlü herhangi bir davet ya da tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav aşamasına ilişkin soruların womenup@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

Pozisyonlara ilişkin öngörülen yaklaşık aylık brüt maaş (birinci yıl için) tutarları ilan metninin sonunda yer alan tabloda verilmiştir. Burada verilen tutarlar üzerinde vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin yapılacağı unutulmamalıdır. Projenin birinci yılının sonunda, proje bütçesinde belirtilen esaslar doğrultusunda maaşlarda güncelleme yapılabilecektir.

Sözlü sınavda, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir (Pozisyon bazında detaylı bilgi için sınav ilan metnine bakılmalıdır). Daha sonra adayların kısa liste oluşturma aşamasında belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve tercihi niteliklerine ilişkin özellik ve deneyimlerinin yanı sıra başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgileri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri ile genel kültür düzeyleri değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınav aşamasında Türkiye’de sosyal güvenlik (SGK internet sayfasında mevcut olan bilgiler üzerinden) ve Türkiye’de kadınlara dönük sosyal politikalar alanından sorulara yanıt vereceklerdir. Sözlü sınav; Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası (Sağlık Mah. Mithatpaşa Cad. No:7 06430 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA) Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve her bir aday için mülakat tarih ve saati aşağıda yer alan tabloya işlenmiştir. Adayların isimlerinin karşısında belirtilen tarihte ve saatte, aşağıdaki belgelerle birlikte belirtilen yerde olmaları beklenmektedir:

1) Diplomanın (lisans, yüksek lisans) aslı veya geçici mezuniyet belgesi (Geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten alınacak mezun belgesi geçerlidir),

2) Nüfus cüzdanının aslı,

3) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir),

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

5) Görevini yapmaya engeli olmadığına ve seyahat engeli olmadığına dair sağlık raporu (Aile Sağlık Merkezinden alınan raporlar, tek hekim raporu geçerlidir),

6) Arşiv Araştırması Formu (Mülakata fotoğrafı üzerinde ve 3 adet doldurulmuş şekilde getirilmelidir).

Önemli Not: Yukarıdaki belgelerden herhangi biri Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ön başvuruları esnasında Kurumumuza iletildiyse bu belgenin yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Bilgisayar ortamında eksiksiz şekilde doldurulacak, çıktısı alınacak ve ıslak imzalanacaktır.)

Mücbir sebeplerden ötürü belirtilen saatteki sözlü sınava katılamayan adayın durumunu bildirir dilekçelerinin ve varsa ilgili belgelerin adayın sınav tarihini takip eden 3 işgünü içerisinde imzalı taranmış elektronik kopyasının womenup@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Mazeretin kabul edilip, edilmemesi yetkisi sınav komisyonuna aittir. Mazeretsiz biçimde adına ayrılan saatte sınav salonunda bulunmayan adayların, sınava girme hakları kaybedilmiş olacaktır.

Hatırlatma:

Bu sınav ile alım yapılacak pozisyonların devlet memuriyeti ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Pozisyonlar projenin uygulama süresi ile sınırlı olup, uzatılması ya da kalıcı kadroya dönüşmesi söz konusu değildir. Konu hakkında sınav ilanında verilen detayları tekrar okumanız önem arz etmektedir.

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların İsim ve Sınav Tarihleri

(Alfabetik Sıraya Göre)

İl Pozisyon Ad-Soyad Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati Ankara (Merkez Ofis Ekibi) İletişim Uzmanı Sabri Emre TÜRKER 21.09.2021 15:00

Yaklaşık Maaş Tablosu (Brüt Maaş/Türk Lirası cinsinden)

Önemli Hatırlatma: Burada verilen tutarlar brüt olup bu ilgili tutarlar üzerinden vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin yapılacağı unutulmamalıdır.

Pozisyon Yaklaşık Aylık Brüt Maaş (TL) İletişim Uzmanı 17.500

Paylaş