ÖZEL TÜKETİM VERĞİ TEBLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığın Gelir İdaresi Başkanlığından;

Özel Tüketim Vergisi ( II ) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ( Seri No : 8 )

Madde 1 – 18 / 04 / 2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi ( II ) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği;

A ) ( II / C / 1. 2.1 ) ve ( II /C 1.3 ) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan 303.200 TL’ nin ibareleri 330.800 TL’ nin şeklinde,

B ) (II / C 5 .1 ) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan 330.800 TL’ yi ibaresi 330.800 TL ‘ yi şeklinde, değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Tebliğ 01/01/ 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliği hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür.