5916 Sayılı Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 23.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18584

TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER DERNEKLERİNİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ İLE TANITMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL BAYRAM VE KURTULUŞ GÜNLERİ TÖRENLERİNDE GİYECEKLERİ KIYAFET HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle 2847 sayılı Kanun gereğince kurmuş bulundukları “Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gazileri” derneklerinin;

1) Yurtdışında aynı amacı güden dernekler tarafından düzenlenen toplantılara katılmalarına izin verilmesi,

2) Benzeri yabancı dernek temsilcilerinin Türkiye’ye davet edilmesi,

3) Bu derneklerin yurtiçi ve yurtdışında yapabilecekleri tanıtma faaliyetleri,

4) Bu toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışı tanıtma faaliyetlerinden uygun görülenlerin giderlerinin hangi ölçüde karşılanacağı,

5) Üyelerinin Ulusal Bayramlarda ve Kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şekilleri ve takabilecekleri madalya ve benzeri alametlerin neler olacağı,    hususlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, birinci maddede adları sayılan derneklerin merkez ve taşra kuruluşu ile bunların kuracakları federasyonları ve sorumlu kuruluşlar olarak da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2847 sayılı Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

                                                                                                                                                                                               Yönetim Kurul Adına

                                                                                                                                                                                                       Metin ŞENOL

  • Etiketler:
Paylaş