GAZİLERE İKİNCİ AYLIK KOŞULLARI DEĞİŞTİ

GAZİLERE İKİNCİ AYLIK KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , gazilere ikinci emekli aylığı bağlanmasına ilişkin yasa değişikliğinin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları genelge ile düzenlendi. Gazi aylığı almakta iken çalışmaya başlayanlar, 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gününü doldurduklarında ikinci aylık bağlatabilecekler. Daha önce yanlış bağlandığı için ikinci aylığı kesilenlerin aylık ödenek süreleri 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günü hesabında dikkate alınacak. 7 Aralık 2019 tarihinden önceki döneme ait çıkartılmış borçlar silinecek.

Vatani görevini yaparken yaralanarak vazife ve harp malulü aylığı bağlanan gaziler, çalışabilecek durumda iseler kamuda ya da özel sektörde engelli kadrosuyla çalışmaya devam ediyor.2008 yılında yapılan değişiklikle gazilerin sadece malul duruma düştükten sonraki hizmet süreleri ile ikinci aylık bağlanması öngörüldü. Bu konuda mart ayında bir yasa değişikliği yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) , yasa değişikliğinin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen genelge yayımladı. Buna göre, vazife malulü aylığı bağlanan gazilerden aylık bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlere, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü koşulunu yerine getirdiklerin de , yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanacak . Böylece bu kişiler, gazi aylığına ilave olarak ikinci bir aylık almaya başlayacak.

AYLIĞI KESİLEN GAZİLER NE OLACAK ?

Yersiz bağlandığı gerekçesiyle geçen yıl aralık ayından itibaren aylıkları kesilen gazilere yönelik de bazı düzenlemeler yapıldı. Bunların aylık aldıkları dönem, prim alınmaksızın 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gün hesabında dikkate alınacak. Bu şekilde söz konusu şartı yerine getirenlere, herhangi bir talep aranmaksızın eski aylıkları bağlanacak.

Aylık aldıkları süreler prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmesine rağmen 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün şartını yerine getiremeyen ancak bu şartları sonra ki bir tarihte tamamlayanlara yaşlılık aylığı bağlanırken, geçen yıl aralık ayında kesilmiş olan aylık tutarı dikkate alınmayacak. Aylık alınan süreler prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmasına rağmen 20 yıl sigortalılık 5000 prim günü şartını yerine getiremeyenlerin daha sonraki çalışmaları ile aylığa hak kazanmaları halinde, prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilen aylık aldıkları süreler, aylık bağlanacak statünün tespitinde değerlendirme dışında tutulacak. 26 Mart 2020 tarihi itibariyle yirmi yıl sigortalılık 5000 prim günü şartını yerine getiremediği için ikinci aylık bağlanamayan gazilere, bu koşulu yerine getirdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren ikinci aylık bağlanacak.