VALİ YAKUP CANBOLAT'IN ''24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'' MESAJI

VALİ YAKUP CANBOLAT'IN ''24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'' MESAJI

Eğitim Camiamızın Çok Değerli Neferleri;

Sevgili Öğretmenlerimiz;

Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün. Bugün öğretmenlerimize hediye edilen özel bir gün. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Temel toplumsal kurumlardan birisi olan eğitim, bütün toplumların vazgeçilmez başat unsurudur. Bu unsurun ana öznesi de hiç kuşkusuz siz değerli öğretmenlerdir.

Bir ülkenin geleceğinin mimarıdır, öğretmenler. Valisini, kaymakamını, mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, esnafını, çiftçisini, kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirenler hep siz değerli öğretmenlerdir.

Sizler, genç dimağlara vatanı anlatırsınız, vatan olursunuz; bayrağı anlatır, bayrak olursunuz; şehadeti anlatır Aybüke Öğretmenler gibi, Necmettin Öğretmenler gibi, Ayşenur Öğretmenler gibi şehit olursunuz; tarihimizin şeref levhalarını anlatır, birer şeref levhası olursunuz; merhameti anlatır, merhamet dağı olursunuz; yaratanı anlatır, yaratandan ötürü yaratılanı sevmeyi öğretirsiniz; insanı yaşatır, devlet olursunuz.

Yeni nesillerin niteliği hiç kuşkusuz onu yetiştiren değerli öğretmenlerimizin elindedir. Zaten “Ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir” özdeyişi de bu gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkar olmaktır.

Değerli Öğretmenlerimiz;

Sizler toplum hayatını şekillendiriyorsunuz. Hammaddenizin insan olması, onu diğer bütün mesleklerden farklı ve üstün kılmaktadır. İnsan üzerinde çalışmak, onu işlemek, başlı başına sabır isteyen büyük bir sanattır. Bu sanatı icra eden öğretmenin kendisini çok iyi yetiştirmesi, mesleki hayatında yeni gelişmeleri takip etmesi, çağımızın bilgi ve iletişim çağı olduğunu unutmadan, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve niteliklere sahip olması gerekir. İnsanı hayata hazırlayan, ona kişilik kazandıracak olan öğretmenin hatasının telafisi mümkün değildir.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesinde; “Öğretmenler! Yeni kuşağı, Cumhuriyet’in özverili öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin beceriniz ve özveriniz derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet, fikir, bilim, teknik ve beden yönünden kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.” diyerek öğretmenlerimizin vazifelerini en güzel şekliyle ifade etmiştir.

Unutulmamalıdır ki en verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Sizler çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bilim ve fenni öğrenen, dünyayı tanıyan, milli ve manevi değerlerini bilen ve inanan, köklerine bağlı dünyayla rekabet eden aklı hür, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştiriniz. Çocuklarımız ve geleceğimiz sizlere emanet bunu hiç unutmayınız.

Bu duygularla Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere yaşama veda etmiş öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, mesleğine değer katan, öğrencilerinin gök kubbesinde hoş sadalar bırakan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.

 

Paylaş