ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMI

   20.08.2016 Tarihinde 6745 Kanun no su ile yürürlüğe giren ÖTV muafiyetli araç alacaklar aşağıdaki ( A ) ( B ) bentlerine göre değerlendirilecektir.

   a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,

   b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli,

   Not : Araç alacak olan Şehit Eşi, Şehit Çocuğu, Şehit Annesi, Şehit Babası bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerinden Ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneğini alarak almak istedikleri araç bayisine hak sahipleri ile beraber müracaat etmesi gerekmektedir.

   Metin ŞENOL

   BAŞKAN   

Paylaş