GAZİ KARTLARININ SPOR MÜSABAKALARINDA GEÇMESİ İÇİN DİLEKÇE

                                                  Gazi Kartlarının Spor Müsabakalarında Geçmesi

 

                                                                                 SPOR MÜSABAKALARINDAN ÜCRETSİZ İSTİFADE ETME

  

            4 Ocak 2002 tarih ve 24630 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği kapsamında , kullanım hakkı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında Gazi Tanıtım kartı verilen malul ve muharip gaziler için özel yer tahsis edilmektedir. Türkiye’ de gazi ve şehit ailelerine yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütme ve koordine etme görevi , 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı KHK ‘ nin 14 maddesine istinaden aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesi altında faaliyet gösteren Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’na verilmiştir.

             Müsabaka Yerlerine Girme

        Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği hükümlerine göre söz konusu Genel Müdürlük tarafından çıkarılan talimatlar uyarınca ;

1.      Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor karşılaşmalarında (SGK) aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine ‘’Gazi Tanıtım Kartı ‘’ verilmiş gaziler için özel yer tahsisi yapılır.                                                                                                                                                      

2.      Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup , spor kulüplerine veya kamu kurum / kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen , kiralanan veya süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara , gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir.

3.      Gazilerin söz konusu spor karşılaşmalarına Gazi tanıtım kartı göstermek suretiyle girilmeleri sağlanır.

    Yukarıda yasalarla belirtildiği gibi Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Olarak üyelerimizin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup , spor kulüplerine veya kamu kurum / kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen , kiralanan ve süreli kullanım hakkı tesis edilen stadyumlara , gazilerin girmesi için her türlü tedbir alınır ve gereken kolaylık gösterilir. Kararına istinaden Gazi ve Şehit aileleri Müsabaka Yerlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu çipli tanıtım kartlarını sisteme entegre edilip Gazi ve Şehit ailelerinin Müsabaka yerlerinde kolaylık sağlanması mağduriyetin giderilmesini arz ederiz.

  EK:  Gazi Tanıtım Kartı

Dağıtım :    T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı

                                              Bursa İl Spor Müdürlüğü                                                                  

                                              Türkiye Futbol Federasyonu  

                                              Bursa Spor

                                                                                                                                                                                                          Metin ŞENOL

                                                                                                                                                                                                      Bursa Şube Başkanı

 

  • Etiketler:
Paylaş